I-Kullen

I-kullen

3 kattungar föddes 2011-10-26

Birmahusets Indo SBIa

Birmahusets Imse SBIa

Birmahusets Ibbe SBIn

Föräldrarna till kullen är:

Far
Francesco Ryve Nostra,CZ
SBI a · 2008-05-29
(SE)SVERAK RX 253191
2
Mor
S*Birmahusets Fina
SBI n · 2009-08-18
(SE)SVERAK LO 259670
Ibbe ca 6 veckor
Imse ca 6 veckor
Indo ca 6 veckor